монастырь Святого Андреаса (Андрея)

(съемка ноябрь 2013г.)

© Фото действительного члена ИППО Е. Киселева и председателя Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланова

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото

фото